Heb je vragen of zorgen over gezondheid en werk? Je kunt ook bij ons terecht als je niet ziek bent, of als gezondheidsklachten je nog niet belemmeren om je werk te doen. Onze bedrijfsarts denkt dan met je mee over hoe je kunt voorkomen dat dit in de toekomst wel gebeurt. En hoe jij op een zo prettig mogelijke manier kunt blijven werken.

Preventief advies gezondheid en werk

Praktisch advies over wat je kunt doen

Je mag altijd een afspraak aanvragen voor preventief advies. Als werknemer heb je hier recht op. Je hoeft dit niet vooraf met je werkgever te bespreken en er zijn voor jou geen kosten aan verbonden. Een taakgedelegeerde of de bedrijfsarts zelf luistert naar je verhaal. Daarna krijg je praktisch advies over wat je kunt doen. Een onderdeel hiervan zal vaak zijn dat je met je werkgever in gesprek gaat. Maar jij bent altijd degene die bepaalt of dat ook inderdaad gebeurt. Je werkgever krijgt dus alleen iets te horen over het gesprek en het advies als jij dat wilt.

Direct online een afspraak regelen

Preventief medisch onderzoek

Je kunt ook nog op een andere manier profiteren van preventief advies. [RvD4] Als werknemer heb je recht op deelname aan preventief medisch onderzoek (PMO). Dit wordt ook wel periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)genoemd. Je werkgever is verplicht dit eens in de zoveel tijd aan te bieden. Gebruikelijk is eens in de 5 jaar, maar bij risicovol werk kan dat ook vaker zijn. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en een lichamelijk onderzoek. Jij beslist altijd zelf of je wilt deelnemen. Wij raden je zeker aan om dit te doen: het doel is jouw gezondheid te beschermen door (dreigende) lichamelijke of mentale problemen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Aan deelname zijn voor jou geen kosten verbonden.