Met een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) breng je de gezondheidsrisico’s in je onderneming in kaart. Je zet op een rij wat de gevaren zijn en wat er nodig is om ze weg te nemen of zo veel mogelijk te beperken. In het bijbehorende plan van aanpak beschrijf je met welke maatregelen je dat doet. Zo leg je een stevige basis onder je bedrijfsaanpak voor preventie. Onze ambitie is een RI&E die meer is dan een verplicht nummer en jouw onderneming werkelijk verder brengt.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Bijdragen aan de kracht van je onderneming

Een actuele RI&E is wettelijk verplicht voor elke onderneming met personeel in dienst. Als werkgever moet je er dus een hebben. Toch kijken wij er liever op een andere manier naar. Wat zou jij graag met het in kaart brengen van risico’s bereiken, hoe zorgen we ervoor dat dit maximaal bijdraagt aan de kracht van je onderneming? Als je op deze manier met de RI&E aan de slag gaat, voldoe je niet alleen aan de wet. Je zorgt er vooral ook voor dat je werkelijk iets hebt aan je investering.

Interesse?

Regel direct een vrijblijvende offerte

De juiste verhouding tussen investering en opbrengst

Dit laatste is wat ons betreft ook het uitgangspunt bij de wettelijke verplichting om je RI&E-resultaat te laten toetsen. Hier is een complex systeem van uitzonderingen voor opgetuigd: op www.rie.nl kun je nakijken of jij onder zo’n uitzondering valt. Wij hebben er alle begrip voor als je hier uit kostenoogpunt gebruik van maakt. De vraag is wel of dit de beste optie is als het om de kracht van je onderneming gaat. Vraag ons gerust om toe te lichten hoe toetsing door onze deskundigen hieraan bijdraagt. Dan kun jij daarna afwegen of investering en opbrengst voor jou in de juiste verhouding staan.

Alert op nieuwe en gewijzigde risico’s

Een van de punten waarop deskundigen veel kunnen toevoegen is het actueel houden van de RI&E. Een onderneming staat nooit stil en de aanwezige risico’s veranderen mee. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe productielijn, nieuwe dienstverlening of medewerkers die in een andere levensfase terechtkomen. Onze specialisten kijken vooruit, zijn alert op nieuwe en gewijzigde risico’s en houden je bij de les. Zo helpen ze je om goed voor je medewerkers te blijven zorgen en je onderneming sterk te houden. Vandaag én in de toekomst.