Iedereen kan te maken krijgen met gezondheidsklachten en ziekte. Belemmert dit jou om je werk te doen? Dan kan je werkgever een beroep doen op onze deskundigen. Wij begeleiden je bij je terugkeer naar de werkvloer. Dit begint ermee dat we goed luisteren naar jouw verhaal. Wat is er aan de hand, wat doet dat met jou en wat heb je nodig?

Contact en begeleiding bij ziekteverzuim

Iedereen kan te maken krijgen met gezondheidsklachten en ziekte. Belemmert dit jou om je werk te doen? Dan kan je werkgever een beroep doen op onze deskundigen. Wij begeleiden je bij je terugkeer naar de werkvloer. Dit begint ermee dat we goed luisteren naar jouw verhaal. Wat is er aan de hand, wat doet dat met jou en wat heb je nodig?

Samen werken aan maatwerk

Onze begeleiding bestaat uit gesprekken met en onderzoeken door deskundigen. We brengen je situatie zorgvuldig in kaart en nemen de moeite om je te leren kennen. Zo werken we samen met jou toe naar de vraag waar alles om draait, namelijk wat er nog wél kan. We zorgen dat jij en je werkgever aan alle regels voldoen. Maar we zoeken vooral ook naar mogelijkheden voor maatwerk. Want elke situatie is uniek, en uiteindelijk gaat het erom dat jij zo goed mogelijk weer verder kunt.

 

Professionals met wie je te maken krijgt

Bij je begeleiding kunnen verschillende deskundigen betrokken zijn.

  1. De bedrijfsarts verzorgt de medische kant van de begeleiding. Deze geneeskundige specialist kijkt naar jouw gezondheidssituatie en naar je werk. Op basis hiervan krijgen jij en je werkgever advies over wat met jouw klachten wel en niet kan. De bedrijfsarts moet zich hierbij houden aan de privacyregels en het medisch beroepsgeheim. Je werkgever krijgt alleen informatie die strikt noodzakelijk is voor jouw re-integratie.
  2. Een taakgedelegeerde ondersteunt de bedrijfsarts bij diens taken. Normaal gesproken krijg je daarom te maken met deze deskundige in plaats van met de bedrijfsarts zelf. De taakgedelegeerde moet zich hierbij strikt houden aan het beroepsgeheim en de instructies van de bedrijfsarts. Hij of zij stelt vragen om je situatie zorgvuldig in beeld te brengen en neemt adviezen van de bedrijfsarts met je door. Maar alleen de bedrijfsarts zelf mag oordelen en de inhoud van adviezen bepalen. Wil je graag rechtstreeks met de bedrijfsarts spreken? Dan is dat altijd mogelijk.
    Meer weten? Lees onze uitleg Zo werkt dat: taakdelegatie door de bedrijfsarts.
  3. Een casemanager treedt op als regisseur van jouw re-integratieproces als je langere tijd ziek bent. Je werkgever is dan verplicht iemand binnen of buiten zijn organisatie aan te wijzen voor deze rol. Is je werkgever bij Vitaal Ondernemen aangesloten, dan leveren wij een professionele casemanager.  Deze deskundige bewaakt het proces en zorgt dat alle partijen zich houden aan de afspraken over jouw terugkeer op de werkvloer. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt voor alle praktische zaken rond je re-integratie.

Meer weten? Lees onze uitleg Zo werkt dat: casemanagement bij langdurige ziekte.