Langdurig ziekteverzuim kan grote gevolgen hebben voor de slagkracht van een onderneming. Ook brengt het veel kosten en verplichtingen met zich mee. Onze deskundigen begeleiden jou en je werknemer gedurende het proces van herstel en werkhervatting. Een goed doordachte rolverdeling stelt ons in staat snelle en effectieve actie te ondernemen én zorgvuldig de privacyrechten van werknemers te bewaken. Bovendien kunnen werkgever en werknemer rekenen op vaste en betrouwbare aanspreekpunten, voor een luisterend oor en weloverwogen advies. Drie professionals vervullen hierbij een sleutelrol.

Persoonlijke en doortastende verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts: medische adviezen

Onze bedrijfsarts verzorgt de medische kant van de begeleiding. Deze geneeskundige specialist kijkt naar de gezondheidssituatie en het werk van je werknemer. Op basis hiervan krijgen jullie advies over wat met de aanwezige belemmeringen wel en niet kan. De bedrijfsarts moet zich hierbij houden aan de privacyregels en het medisch beroepsgeheim. Als werkgever krijg je alleen informatie die strikt noodzakelijk is voor de re-integratie.

Taakgedelegeerde: eerste aanspreekpunt medische zaken

Een taakgedelegeerde maakt snelle medische advisering mogelijk door de bedrijfsarts te ondersteunen bij diens taken. De taakgedelegeerde is voor je zieke werknemer het eerste aanspreekpunt voor medische zaken. Deze professional moet zich hierbij strikt houden aan het beroepsgeheim en de instructies van de bedrijfsarts. Hij of zij stelt vragen om de situatie zorgvuldig in beeld te brengen en neemt de adviezen van de bedrijfsarts met je werknemer door. Maar alleen de bedrijfsarts zelf mag oordelen en de inhoud van adviezen bepalen. Wil je werknemer graag rechtstreeks met de bedrijfsarts spreken? Dan is dat altijd mogelijk.

Meer weten? Lees onze uitleg Zo werkt dat: taakdelegatie door de bedrijfsarts.

Casemanager: eerste aanspreekpunt re-integratie

Een van onze casemanagers treedt bij langdurig verzuim op als regisseur van het re-integratieproces. Hiermee voldoe je als werkgever aan de wettelijke verplichting om iemand binnen of buiten je organisatie aan te wijzen voor deze rol. Minstens zo belangrijk: je profiteert van de kennis en kunde van een professional die speciaal voor deze taak is opgeleid. De casemanager bewaakt het proces en zorgt dat alle partijen zich houden aan de afspraken over terugkeer naar de werkvloer. Hij of zij is voor werkgever en werknemer het eerste aanspreekpunt voor praktische zaken rond de re-integratie, houdt iedereen op de hoogte en let op de naleving van alle wettelijke verplichtingen.

Meer weten? Lees onze uitleg Zo werkt dat: casemanagement bij langdurige ziekte.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen, optimale advisering

De betrokken professionals bieden werkgever en werknemer snelle toegang tot deskundig advies en praktische ondersteuning. Ze weten bovendien precies wanneer ze moeten schakelen met andere professionals in ons landelijke netwerk voor specialistische interventies, zoals psychologen, mediators en fysiotherapeuten. Door de persoonlijke aandacht en korte lijnen krijgen jij en je werknemer meer inzicht in en grip op het verzuimproces. En door de zorgvuldig ingerichte rolverdeling kunnen alle betrokkenen optimaal hun taak vervullen. Zonder dat iemand nadeel ondervindt van dubbele petten en zonder dat de privacyrechten van de werknemer in het gedrang komen. Zo maken wij het verschil.