Twijfel je aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts, of ben je het oneens met diens oordeel? Of heb je misschien klachten over de manier waarop een van onze professionals me je is omgegaan? Dan is het belangrijk om hier iets mee te doen, want ons doel is altijd om jou zo goed mogelijk verder te helpen. We vertellen je graag welke stappen je kunt ondernemen.

Meningsverschillen en klachten

Als je twijfelt over of het niet eens bent met een advies

Meld het probleem aan je casemanager en ga met de bedrijfsarts of diens taakgedelegeerde in gesprek. Vertel waarover je twijfelt of waarmee je het niet eens bent, zodat onze deskundigen hierop kunnen reageren. In de praktijk neemt extra informatie of een nadere toelichting de onduidelijkheid en zorgen meestal weg.

Als overleg de twijfel of het meningsverschil niet oplost

Is je twijfel na bespreking niet weg? Of ben je het nog steeds niet eens met een oordeel van de bedrijfsarts? Dan wijzen we je de weg naar andere opties. De situatie bepaalt wat de juiste route is:

 • Als je nog steeds twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts: second opinion.
  Hierbij geeft een tweede bedrijfsarts advies over de situatie. Onze bedrijfsarts bepaalt daarna of hij dit advies helemaal, deels of niet overneemt. Meer informatie over de procedure en de spelregels vind je op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je vraagt je second opinion hier aan.
 • Bij een meningsverschil over je re-integratie: deskundigenoordeel UWV.
  Loopt je terugkeer naar de werkvloer vast door een meningsverschil met de bedrijfsarts of je werkgever, en komen jullie er ook na overleg niet uit? Dan kan een deskundigenoordeel van Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) mogelijk een oplossing bieden. Hierbij oordeelt een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige over de situatie. Deze procedure is (alleen) mogelijk als werkgever en werknemer van mening verschillen over een van de volgende vier vragen:

  • Of jij je eigen werk weer volledig en zonder aanpassingen kunt doen.
  • Of het werk dat je moet of wilt doen in jouw situatie passend voor je is.
  • Of jij zelf genoeg doet om weer aan het werk te gaan.
  • Of je werkgever genoeg doet om jou weer aan de slag te helpen.

  Zowel jij als je werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen. UWV brengt de kosten in rekening bij de aanvrager. Als werknemer betaal je € 100, je werkgever betaalt € 400. Meer informatie over de procedure en de spelregels vind je op de site van UWV.

Als je klachten hebt over houding of gedrag

Ben je ontevreden over hoe een van onze professionals met jou is omgegaan? Dan is het belangrijk dat je dit eerst bespreekt met de persoon op wie je klacht betrekking heeft. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je gebruikmaken van onze klachtenprocedure. Voor alle duidelijkheid: zo’n klacht gaat niet over de inhoud van een advies of oordeel, maar over de houding of het gedrag van de deskundige in kwestie. Wij nemen alle klachten serieus en doen ons uiterste best om die zo goed mogelijk op te lossen.