Hoe toekomstbestendig is jouw onderneming op personeelsgebied? Wat voor mensen heb je in dienst, wat wordt er nu en in de toekomst van hen verwacht en wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat dit ook lukt? Als werkgever ben je erbij gebaat dat je werknemers gemotiveerd, gezond en bekwaam zijn. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ondernemen is vooruitkijken en tijdig bijsturen. Precies dat doe je met onze preventieve bedrijfsscan.

Preventieve bedrijfsscan

Helder risicoprofiel en concreet verbeterplan

Toepassing van dit instrument levert jou als werkgever een helder risicoprofiel én een verbeterplan met concrete maatregelen op. Zo weet je precies op welke bedreigingen rond personeel je alert moet zijn en wat je kunt doen om je werknemers zo goed mogelijk inzetbaar te houden. Kortom, goed voor je onderneming én voor de mensen die er werken. We kijken naar je volledige bedrijfsaanpak op werknemersgebied. Van je algemene personeelsmanagement tot je werkwijze bij verzuim- en re-integratie. En van je aanpak voor veiligheidsrisico’s tot die voor gezondheidsmanagement.

Interesse?

Regel direct een vrijblijvende offerte

Inzicht in risico’s, inspanningen en effectiviteit

Voor de uitvoering van de bedrijfsscan schakelen wij een arbeidsdeskundig bedrijfsadviseur in. Na het invullen van een online vragenlijst ontvang je als werkgever een rapportage waarover deze specialist tijdens een bedrijfsbezoek met je in gesprek gaat. Na afloop stelt de adviseur het risicoprofiel en een concept verbeterplan op en deelt die met je, zodat je aan de slag kunt met bijvoorbeeld trainingen of extra gezondheidsmaatregelen. Uiteraard ondersteunen onze deskundigen je hier ook weer graag bij als jij dat wilt. Desgewenst kun je de bedrijfsscan in de loop van de tijd vaker herhalen, zodat je inzicht krijgt in de effectiviteit van je inspanningen.