Bij ziekte en re-integratie zijn in de eerste plaats werkgever, werknemer en bedrijfsarts betrokken. Maar bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim moet de werkgever ook iemand aanwijzen die namens hem de regie over het proces voert. Deze persoon wordt vaak casemanager genoemd. 

Zo werkt dat: casemanagement bij langdurige ziekte

Bewuste keuze voor professioneel casemanagement

De wet stelt geen kwaliteitseisen aan casemanagers. Werkgevers mogen voor deze rol bijvoorbeeld de direct leidinggevende aanwijzen. Bij (dreigend) langdurig of complex verzuim vraagt casemanagement in de praktijk echter om zeer specifieke kennis en kunde. Werkgevers die zijn aangesloten bij Vitaal Ondernemen profiteren daarom van een professionele casemanager die speciaal voor deze rol is opgeleid. Zo waarborgen wij dat de kwaliteit en de effectiviteit van de regievoering van de hoogste kwaliteit zijn.

Ondersteuning van werkgever en werknemer

Onze casemanagers zijn de spreekwoordelijke spin in het web gedurende het proces van herstel en re-integratie. Deze ervaren professionals verzorgen het contact tussen de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts en diens taakgedelegeerden. Ze zijn alert op wettelijke verplichtingen en helpen alle betrokkenen hieraan te voldoen. Bovenal ondersteunen ze werkgever en werknemer bij het vertalen van de adviezen van de bedrijfsarts naar concrete activiteiten voor werkhervatting. Zo helpen ze om alle mogelijkheden optimaal te benutten. Het doel is altijd om een oplossing te vinden waar alle betrokkenen zo goed mogelijk mee verder kunnen.

Respect voor de privacy van werknemers

Goed om te weten: als regisseur van het re-integratieproces treedt een casemanager op namens de werkgever. Dit betekent dat deze professional geen toegang hoort te hebben tot medische informatie van werknemers. Onze casemanagers zullen hier nooit naar vragen en werknemers hoeven die ook niet ongevraagd met hen te delen.