Taakdelegatie betekent dat de bedrijfsarts bepaalde taken door een andere professional laat uitvoeren. Deze werkwijze maakt het mogelijk om bij ziekte en preventie snel contact en medisch advies te realiseren. Wel zo prettig, nu bedrijfsartsen steeds schaarser worden en dus voor scherpe keuzes staan: bij welke taken is hun directe betrokkenheid het grootst? Vanzelfsprekend houden wij ons nauwgezet aan de strikte kwaliteitseisen rond taakdelegatie. Zo is de bedrijfsarts de enige die medisch oordeelt en blijft deze geneeskundige specialist altijd zélf eindverantwoordelijk. 

Zo werkt dat: taakdelegatie door de bedrijfsarts

Snel inzicht en de juiste vervolgacties

Dankzij taakdelegatie kunnen wij bij ziekmeldingen heel snel contact leggen en de situatie van werknemers in kaart brengen. Onze taakgedelegeerden hebben ruime één-op-één-aandacht voor zieke werknemers en vragen zorgvuldig uit wat er aan de hand is. Op basis van hun rapportages kan de bedrijfsarts de situatie snel beoordelen. Is medische advisering of behandeling gewenst, of kan er beter een andere deskundige met de werknemer aan de slag? Ook blijft er meer tijd over voor advies over speciale en complexe medische problematiek.

Strikte kwaliteitsvoorwaarden

Taakdelegatie is alleen toegestaan onder strikte kwaliteitsvoorwaarden. De voornaamste is dat de bedrijfsarts zeker niet al zijn taken mag delegeren aan andere professionals. Een taakgedelegeerde mag geen oordeel geven over de belastbaarheid en de prognose. Ook mag hij of zij niet verwijzen naar gespecialiseerde medische behandelaars. Al deze taken zijn volgens de wet voorbehouden aan de bedrijfsarts. Verder moet de bedrijfsarts toezicht houden op de taken die taakgedelegeerden uitvoeren en de mogelijkheid hebben om deze over te nemen als dat nodig is. Dit betekent ook dat de bedrijfsarts altijd zélf beschikbaar moet zijn voor een medisch consult als de werknemer daarom vraagt.

Een overzicht van taken die bedrijfsartsen wel en niet mogen delegeren staat in de Werkwijzer Taakdelegatie op het Arboportaal van het ministerie van SZW.

Voortdurende focus op goede samenwerking

Onze taakgedelegeerden houden zich strikt aan alle voorwaarden die aan hun rol verbonden zijn. Samen met de bedrijfsarts bewaken ze nauwgezet de kwaliteit van de gezamenlijke inspanningen. Want je mag goede samenwerking bij deze werkwijze nooit als vanzelfsprekend beschouwen, het is zaak er actief mee bezig te zijn. Ook goed om te weten: taakgedelegeerden werken onder het medische beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Ze zullen dus nooit zonder toestemming gezondheidsgegevens of andere vertrouwelijke informatie van een werknemer delen met diens werkgever.