Verzuimpakket

Verzuimcontract op basis van een abonnement

 

 • Aansluiting bij de gecertificeerde arbodienst Vitaal Ondernemen (Arbowet, artikel 14)
 • Het gemak van een landelijke dekking van spreekuurlocaties
 • Eén centraal aanspreekpunt voor alle verzuim- en re-integratiezaken: de arbeidskundig casemanager
 • Gebruikmaking van de web based verzuimapplicatie Verzuimsignaal:
 • ten behoeve van registratie ziek- en herstelmeldingen
 • voor periodieke verzuimoverzichten en -statistieken op bedrijfsniveau
 •  het wijzigen van het arbeidsongeschiktheidspercentage
 • inhoudelijk raadplegen van rapportages van de deskundigen
 • opbouw van uw elektronische verzuim- en poortwachterdossier

 

 • Informatieoverdracht aan uw assurantietussenpersoon of (gevolmachtigde) verzekeraar, afhankelijk van de afspraken met uw verzekeraar of tussenpersoon en rekening houdende met privacywetgeving
 • Signalering indicatie van vangnet- en zwangerschapsituaties (voor zover bekend en na toestemming van uw medewerker)
 • Signalering indicatie van aanpassing WIA en/of WAO uitkering
 • Signalering indicatie verhaalsrecht loon- en letselschade bij verzuim door schuld derde
 • Signalering samengesteld verzuim
 • Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan OR of de personeelsvertegenwoordiging
 • Doorgeven van beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum van Beroepsziekten
 • Telefonisch (voor)overleg met de werkgever naar aanleiding van een verzuimmelding
 • Verzuimdiagnose door arbeidskundig casemanager uiterlijk werkdag 5
 • Spreekuur bedrijfsarts week 3 / 4
 • Opstellen probleemanalyse en advies
 • Advies bij opstellen plan van aanpak (op locatie van de werkgever)
 • Periodieke vervolgspreekuren en -contacten van de bedrijfsarts tijdens de eerste 2 ziektejaren
 • Periodieke vervolgspreekuren en -contacten van de arbeidskundig casemanager tijdens de eerste 2 ziektejaren
 • Medische poortwachtertoets (ziektemaand 4)
 • Arbeidsdeskundige poortwachtertoets (ziektemaand 5)
 • Advies ten behoeve van de eerstejaarsevaluatie (maand 11)
 • Ondersteuning re-integratiedossier en opstellen re-integratieverslag (ten behoeve van de WIA-aanvraag)
 • Arbeidskundig advies eigen (aangepast) werk
 • Opstellen kosten- en batenanalyse ten behoeve van inzet interventies en vergoedingen door verzekeraar
 • Advies ontslagaanvraag bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer

 

Tarief: € 106,90 (abonnement 3e-5e dag) per werknemer per jaar

 

Losse verrichtingen die apart worden verrekend

 • Intake werkgever en verkorte verzuimscan (eenmalig) á € 250,-
 • (incl. bedrijfsbezoek en uitleg van de mogelijkheden van de web based verzuimapplicatie)
 • Arbeidsdeskundig onderzoek 1e spoor (apart onderzoek re-integratiemogelijkheden in het eigen bedrijf indien de werknemer waarschijnlijk niet kan re-integreren bij de eigen werkgever en extern gere-integreerd dient te worden).
 • Arbeidsdeskundig re-integratieadvies werkhervatting bij een andere werkgever (zogenaamd “advies 2e spoor”)
 • Arbeidsmedisch advies bij bezwaar & beroep naar aanleiding van een WIA-beoordeling
 • Arbeidsomstandighedenspreekuur
 • Spoedcontroles door middel van een huisbezoek
 • Mogelijkheden tot een second opinion
 • Spreekuur bezoeken van de bedrijfsarts op verzoek van de werknemer, ondernemingsraad en/of PVT
 • Bedrijfsarts bezoekt de werkvloer
 • Opvragen medische informatie bij een behandelaar
 • Het opstellen (en toetsen) van de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
 • Preventief medisch onderzoek
 • Overige preventie- en re-integratiediensten: op basis van offerte
 • Uitvoeren van aanstellingskeuringen

Heeft u een vraag?

 

Adres :

Papland 4a

4206 CL GORINCHEM

 

Telefoon :

085 130 41 54

 

E-mail :

arbo@vitaalondernemen.nl

 

Of stuur ons een bericht:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Ik wil een:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Om welk abonnement gaat het?

Contact

Copyright 2020 | Vitaal Ondernemen