Wat en waarom

Iedere werkgever is op basis van de Arbowet (artikel 18) verplicht om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan dat er op gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het PMO geeft invulling aan deze verplichting door de gezondheid van werknemers in kaart te brengen, gezondheidsrisico's van het werk op te sporen, medewerkers bewust te maken van hun eigen leefstijl en bij te dragen aan minder verzuim en gezonde en fitte werknemers.

 

Tijdens het onderzoek staat het signaleren van gezondheidsrisico’s centraal. Deze risico’s worden in kaart gebracht en persoonlijk naar uw medewerkers gecommuniceerd. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Individuele werknemers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten. De medewerker wordt vervolgens, indien van toepassing, gemotiveerd zijn/haar levensstijl te verbeteren.

 

Inhoud PMO onderzoek

Het PMO start met het invullen van een algemene vragenlijst waarin gezondheidsfactoren en werkomstandigheden aan bod komen. Deze vragenlijst wordt aangevuld met specifieke onderzoeken, zoals:

  • Biometrie (lengte, gewicht, BMI)
  • Vetpercentage
  • Bloeddruk
  • Urineonderzoek (glucose, eiwit, bloed)
  • Longfunctietest
  • Oogtest (visustest)
  • Etcetera

 

Een PMO is geen keuring op geschiktheid voor de functie. Een deelname door de medewerker vindt op vrijwillige basis plaats. Een PMO kan zowel individueel als bij een groep worden uitgevoerd.

 

Locatie

Bij voorkeur vindt het PMO plaats op locatie van uw organisatie. Dit levert als voordeel op dat de werknemer geen reistijd heeft en de Arbo professional inzicht krijgt in de arbeidsomstandigheden, wat een voordeel kan opleveren op preventief gebied.

 

Geheimhouding

Voor de medewerker is het van belang om te weten dat de artsen die het PMO uitvoeren gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim en dus nooit de medische gegevens aan de werkgever, huisarts of verzekeraar zullen verstrekken. De uitkomst is alleen voor de medewerker bestemd.

 

Wat biedt Vitaal Ondernemen

Een PMO is maatwerk. De kosten zijn afhankelijk van de functies binnen uw organisatie en de locatie van het PMO. Wij maken graag een offerte op maat.

 

Offerte aanvragen of opdracht geven PMO

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Preventief Medisch Onderzoek

Contact

Papland 4D

4206 CL GORINCHEM

Telefoon: 085 130 41 54

Email: arbo@vitaalondernemen.nl

Copyright 2023 | Vitaal Ondernemen