Personeelsmanagement (HR-Portaal)

HR Portaal van Vitaal Ondernemen

Door de inwerkingtreding van de AVG vanaf 25 mei 2018 geldt dat een arbodienst pas toegang heeft tot gegevens van en over de werknemer, als deze ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te geraken. Werkgevers die aangesloten zijn bij de gecertificeerde arbodienst Vitaal Ondernemen beschikken daarom automatisch over een eigen online personeelsinformatiesysteem, via het HR Portaal van Regio HR. Dit online systeem, inclusief personeelsdossiers, is voor de werkgever 24 uur per dag, van waar dan ook toegankelijk via het internet. In dit systeem kan de werkgever eenvoudig alle relevante informatie en documentatie over de werknemer registreren, bijwerken of  uploaden.

 

Om u en uw zieke medewerker optimaal te kunnen ondersteunen bij de verzuimbegeleiding spreken wij graag het volgende met u af:

  • U upload of registreert uw volledige personeelsbestand in het HR Portaal van Regio HR
  • U meldt uw werknemers ziek en hersteld in het HR Portaal van Regio HR
  • Jaarlijks verstrekt u Regio HR uw verzamelloonstaat
  • U machtigt Regio HR om de aantallen werknemers en/of de totale loonsom van uw bedrijf door te geven aan Vitaal Ondernemen (en uw verzuimverzekeraar indien u dat wenst).

 

Uw inloggegevens en alle instructies ontvangt u per e-mail van Regio HR, nadat u het opdrachtformulier “Arbodienstverlening” aan Vitaal Ondernemen heeft toegestuurd.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de FAQ van het HR Portaal en de handleiding. Daarnaast heeft Regio HR een helpdeskfunctie voor vragen rondom het HR Portaal inclusief online ondersteuning op afstand.

 

Neem gerust contact met ons op indien u vragen en/of opmerkingen heeft: 085-047 98 69 en hrportaal@regiohr.nl

 

Contact

Papland 4D

4206 CL GORINCHEM

Telefoon: 085 130 41 54

Email: arbo@vitaalondernemen.nl

Copyright 2023 | Vitaal Ondernemen