Certificaat Arbodienst

 

Vitaal Ondernemen Arbodienst is ISO 9001:2015 gecertificeerd door DNV.GL volgens de norm Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten (CRA). De ISO 9001:2015 certificering is een norm die eisen stelt aan ons kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop wij met het kwaliteitsbeleid omgaan.

 

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit een centraal kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures, werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende diensten geregeld moeten zijn. Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en -methoden. Een privacyreglement en een klachtenprocedure maakt tevens deel uit van ons kwaliteitssysteem.

Certificering

Contact

Papland 4D

4206 CL GORINCHEM

Telefoon: 085 130 41 54

Email: arbo@vitaalondernemen.nl

Copyright 2023 | Vitaal Ondernemen